Atzītā saņēmēja statuss

Priekšrocības:

  • Noslēdzot tranzīta/TIR procedūru, preces nav jāuzrāda muitai.
  • Tranzīta deklarācija/TIR karnete noslēgšanai tiek iesniegta elektroniski.
  • Ietaupīts laiks un samazinātas izmaksas, jo preces nav jānogādā muitas kontroles punktā.
  • Muitas kontrole tiek veikta atļaujā norādītajā preču atrašanās vietā.
  • Atļaujā var tikt norādītas vairākas atļautās preču atrašanās vietas.
atzītais saņēmējs