Importa deklarācija

PREČU IEVEŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ no citām valstīm (arī Šveici, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi). Tiek noformēta muitas deklarācija, izpildīti muitas kritēriji, sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti, licences, aprēķināti muitas maksājumi, nodokļi. Pēc importa muitas deklarācijas noformēšanas, preces drīkst laist brīvam apgrozījumam.

Nepieciešamie pamatdokumenti:
  • preču rēķins (invoice);
  • preču iepakojuma dokuments (packing list);
  • transporta pavaddokuments (CMR, AWB, Bill of loading, CIM vai pasta pavadzīme);
  • pilnvara (preču saņēmējs pilnvaro muitas brokeri);
  • u.c.
IMPORTA DEKLARĀCIJA