Muitas brokeru pakalpojumi

Importa deklarācija

Preču ievešana Eiropas Savienībā no citām valstīm (arī Šveici, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi). Tiek noformēta muitas deklarācija, izpildīti muitas kritēriji, sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti, licences, aprēķināti muitas maksājumi, nodokļi. Pēc importa muitas deklarācijas noformēšanas, preces drīkst laist brīvam apgrozījumam.

Eksporta deklarācija

Preču nosūtīšana ārpus Eiropas Savienības valstīm (arī Šveici, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi). Tiek noformēta muitas deklarācija, izpildīti muitas kritēriji, sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti, licences. Pēc eksporta muitas deklarācijas noformēšanas, preces drīkst pamest Eiropas savienību.

Tranzīta deklarācija, TIR

Neatmuitotu preču pārvietošana starp muitas noliktavām vai starp citām valstīm.

Pagaidu uzglabāšanas deklarācija PUD

Kravas uzglabšana ārpus ES  preču noliktavā, bez tūlītējas atmuitošanas procedūras.

CMR aizpildīšana

CMR ir starptautiskā auto kravu pārvadājuma pavadzīme, kurā tiek norādīta nepieciešamā informāciju par preču nosūtītāju, saņēmēju, preces apraksts, tās daudzumus un svars, piegādes noteikumiem, un cita informācija, kas nepieciešama preču pārvietošanai ar auto transportu.

PVD un Fitosanitārā kontrole

Ievedot preces no ārpus savienības valstīm, koka iepakojumam ir jāveic Fitosanitārā kontrole, noformējot atbilstošu dokumentu CHED-D, un nomaksājot attiecīgās Valsts nodevas.

EORI reģistrācija

Ikvienam uzņēmumam, kas veic starptautiskos darījumus (eksports, imports), ir jābūt reģistrētam LR Muitas sistēmā. EORI nr tiek reģistrēts vienu reizi, un tas ir beztermiņa.

Preču iznīcināšana

Nodrošinām preču iznīcināšanas procedūru, atbilstoši VID prasībām.

preču atmuitošana

MUITAS NOLIKTAVAS PAKALPOJUMI

✔️ Privāta muitas noliktava

Uzglabāšanas laikā ārpussavienības precēm nepiemēro:

  • ievedmuitas nodokli;
  • citus maksājumus (PVN, akcīzes nodoklis);
  • tirdzniecības politikas pasākumus (atļaujas, licences, kvotas u.c.).

✔️ Uzglabāšana, pārkraušana, preču iznīcināšana

✔️ Noliktava Saldētava

✔️ Preču šķirošana, marķēšana


✔️ Akcīzes noliktava tabakas aizstājējproduktiem


✔️ Atzītā saņēmēja statuss


✔️ Atzītā nosūtītāja statuss