Tranzīta deklarācija

NEATMUITOTU PREČU PĀRVIETOŠANA starp muitas noliktavām vai starp citām valstīm.
Nepieciešamie pamatdokumenti:
  • preču rēķins (invoice);
  • preču iepakojuma dokuments (packing list);
  • transporta pavaddokuments (CMR, AWB, Bill of loading, CIM vai pasta pavadzīme);
  • pilnvara (preču nosūtītājs pilnavaro muitas brokeri);
  • u.c.
tranzīta deklarācija