Atzītā nosūtītāja statuss

Priekšrocības:

  • Uzsākot Savienības tranzīta procedūru, preces nav jāuzrāda muitai;
  • Tranzīta deklarācija tiek iesniegta elektroniski;
  • Ietaupīts laiks un samazinātas izmaksas, jo preces nav jānogādā muitas kontroles punktā;
  • Muitas kontrole tiek veikta atļaujā norādītajā preču atrašanās vietā;
  • Atļaujā var tikt norādītas vairākas atļautās preču atrašanās vietas.
atzītais nosūtītājs