Eksporta deklarācija

PREČU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS valstīm (arī Šveici, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi). Tiek noformēta muitas deklarācija, izpildīti muitas kritēriji, sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti, licences. Pēc eksporta muitas deklarācijas noformēšanas, preces drīkst pamest Eiropas savienību.

Nepieciešamie pamatdokumenti:
  • preču rēķins (invoice);
  • preču iepakojuma dokuments (packing list);
  • transporta pavaddokuments (CMR, AWB, Bill of loading, CIM vai pasta pavadzīme);
  • pilnvara (preču nosūtītājs pilnvaro muitas brokeri);
  • u.c.

eksporta deklarācija