Par mums

Mūsu uzņēmumam ir vairāk kā 15 gadu pieredze muitas formalitāšu kārtošanā, un klientu interešu pārstāvēšanā muitas jautājumos gan muitas kontroles punktos, gan VID Muitas pārvaldē.

Mēs specializējamies: importa, eksporta, tranzīta, pagaidu ievešanas/izvešanas, ievešana/izvešana pārstrādei muitas formalitāšu kartošanā. Papildus piedāvājam muitas noliktavas un pagaidu uzglabāšanas pakalpojumus.

Mūsu uzņēmuma vērtības: individuāla pieeja, profesionalitāte, darba izpilde noteiktā termiņā, padziļinātas zināšanas muitas jautājumos, muitas likumdošanā, regulu un normatīvo aktu pielietojumā.

Muitas formalitātes un tās birokrātiju, atstājiet mūsu pārziņā.
Sadarbība ir panākumu atslēga.